Welkom bij Wout Monseurs: we make your office work!

Privacy & cookies beleid

Versie van 24 april 2018

Dit is het privacyreglement van Wout Monseurs BV, gevestigd aan de Goeseelsstraat 37, 4817 MV te Breda.

I. ALGEMEEN
De volgende websites en applicaties behoren tot www.woutmonseurs.nl (hierna: “Websites”):

  • www.woutmonseurs.nl;
  • shop.woutmonseurs.nl;

Dit privacyreglement geeft jou als gebruiker van de Websites inzicht in de gegevens die Wout Monseurs BV in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

Wout Monseurs BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de Websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verzamelen informatie over onze websitebezoekers om onze Websites te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken, en om gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden.

II. PRIVACY
Wout Monseurs B.V. gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens en geven niets uit handen. Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om bijvoorbeeld pdf’s te versturen, om je in te schrijven voor onze mailing en om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Het is ten alle tijden mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan de mails die we sturen of door je verzoek door te geven via receptie@woutmonseurs.nl.

Voor gebruikers onder 16 jaar geldt dat er toestemming moet worden gevraagd aan een ouder voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website.

Met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

III. DERDE WEBSITES
Op de Websites zijn links naar websites van derden te vinden, zoals Elvy en websites van de merken die wij voeren. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. De gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Wout Monseurs BV is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

IV. COOKIES
Teneinde gebruikers van de Websites in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Websites, plaatst Wout Monseurs BV kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, of telefoon), dan wel leest Wout Monseurs BV informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wout Monseurs BV maakt gebruik van onderstaande soorten cookies:

1. Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke artikelen er in het winkelwagentje zitten en cookies die een login onthouden. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie, en volgens de cookiewet is toestemming voor deze categorie cookies niet nodig.

2. Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring
Wout Monseurs BV heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op de Websites aan te klikken.

Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van de Websites te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen). Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

3. Google Analytics
Wout Monseurs BV maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Websites en diensten te kunnen analyseren. Google Analytics cookies geven Wout Monseurs BV informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Website en/of diensten. Deze informatie helpt Wout Monseurs BV de indeling van de Websites en diensten te verbeteren door deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en navigatiegedrag te traceren. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de Websites en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in het privacybeleid van Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden ter beschikking stellen wanneer wettelijk verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op en zijn daar niet verantwoordelijk voor.

4. Private Logging
Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies, leggen onze servers de gegevens vast die uw browser verzendt vanaf uw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer u de Websites bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als uw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens). Bij een volgend bezoek aan de Websites kunnen wij u herkennen.

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken.

5. Social Media
Op de Websites zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s.

Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van Wout Monseurs BV is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”. Daarnaast maken we gebruik van de Facebook-pixel en LinkedIn Insight Tag waarmee data wordt verzameld die ons helpt bij het optimaliseren van onze content. De Websites bevatten eveneens ingesloten content afkomstig van socialmediadiensten. Deze content bevat ook vaak cookies, waarop de voorwaarden van de betreffende diensten van toepassing zijn.

6. Advertentiecookies
Indien je toestemming gegeven hebt voor het gebruik van deze cookies plaatsen wij advertentiecookies op de Website. Ook plaatsen wij advertentiecookies op Derde Websites. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties je hebt gezien.

7. Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar de website van Salesfeed.

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

V. COMMUNICATIE EN NIEUWSBRIEVEN
Wanneer je als bezoeker van onze Websites een e-mail of ander bericht naar Wout Monseurs BV verzendt, zullen we dergelijke berichten zo lang gebruiken en bewaren als nodig om je vragen en/of verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt je e-mailadres en naam opgeslagen. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan af via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of neem contact met ons op.

VI. DELEN MET DERDEN
Wout Monseurs BV deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

  • Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (c) de rechten, eigendom of veiligheid van Wout Monseurs BV, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (d) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van jou hebben gekregen (‘informed consent’);

VII. BEVEILIGING
Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Wout Monseurs BV treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als je bij Wout Monseurs BV een account aanmaakt bewaren wij je gegevens op een veilige server. Wout Monseurs BV beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Wout Monseurs BV die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wout Monseurs BV verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

VII. VRAGEN EN KLACHTEN
Mocht je vragen of een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door Wout Monseurs BV, dan kan je dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan Wout Monseurs BV, op de volgende manieren:
• Via e-mail: receptie@woutmonseurs.nl;
• Via telefoon: 076 – 5 20 00 20 (tijdens werkdagen);
• Via post: Goeseelsstraat 37, 4817 MV in Breda

VIII. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Wout Monseurs BV spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Websites en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

Wout Monseurs BV zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Wout Monseurs BV weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Wout Monseurs BV deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als je het niet eens bent met onze beslissing, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wout Monseurs BV voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken – op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat Wout Monseurs BV als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is Wout Monseurs BV gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

IX. BEWAARTERMIJN
Wout Monseurs BV bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in dit privacyreglement. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Wout Monseurs BV.

X. NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN WIJZIGINGEN
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving.